Preview Mode Links will not work in preview mode

SVA-podden

SVA-podden produceras av SVA:s kommunikationsavdelning. Här delar vi med oss av den kunskapsuppbyggnad som pågår vid SVA – Statens veterinärmedicinska anstalt. Vi är en myndighet under Näringsdepartementet.

Apr 1, 2019

Sprids smittor på nya sätt när klimatet förändras? Fler nya fästingarter sprids till Sverige – vad innebär det? Och hur reagerar djur på värmestress? Det här avsnittet av SVA-podden handlar om klimatförändringar och hur det kan påverka djurens hälsa och risken för smittor.

 


Jun 28, 2018

Det första avsnittet av SVA-podden handlar om parasiter, bland annat om studier som ska förbättra våra kunskaper om hästens stora blodmask, torskmask och kattens lungmask. Du hör också mer om ett projekt som ska undersöka parasiter bland grisar i konventionell grisuppfödning.